Kasulikku

Probleemid maapealse digi-TV vastuvõtuga (halb signaali kvaliteet)

Kas Teil on mure, et detsimeeterantenniga vastuvõetavad digiTV kanalid on halva kvaliteediga - pilt on ekraanil justkui säbruline mosaiik ning ruudutab? Probleem võib puudutada ainult osasid kanaleid, samas kui vabad kanalid (ETV, ETV2 jne) on ilusa pildiga. Olete proovinud võimendi paigaldamise või väljavahetamisega olukorda parandada, kuid tulutult? Sellisel juhul on tõenäoline, et põhjuseks on 4G/LTE internet, mis teeb digiTV vastuvõtule liiga. Sealjuures pole määrav kas või millist internetilahendust Te ise kasutate, Teie TV-antenn püüab mürana kinni õhus leviva 4G/LTE mobiilside signaali ning sõltuvalt selle tugevusest ehk mobiilsidemasti lähedusest muutub osade või isegi kõikide telekanalite pilt olematuks või ebakvaliteetseks. 

Lahenduseks on spetsiaalse LTE tõkkefiltri paigaldamine antennikaabli vahele LTE 700-800MHz mobiilside segava mõju vähendamiseks.

Viimase paari aasta jooksul on seoses 4G/LTE interneti leviala suurenemise ja selle jaoks täiendavate tugimastide lisamisega sagenenud probleemid digiTV signaali vastuvõtuga. 2010.aastal digilevile üleminekul ning sellele järgneval viiel aastal paigaldatud detsimeeterantennid võtavad üldjuhul vastu sagedusvahemikku 470-862MHz (UHF kanalid 21-69). Praeguseks hetkeks on 4G/LTE teenuse jaoks detsimeeterlainealas eraldatud sagedusala alates 700MHz-st (UHF kanalid 50-69). Kui 4G tugimast asub lähedal ning täpselt telemasti suunal, mõjutab see ka madalamatel sagedustel asuvate telekanalite (s.h. vabade kanalite) signaali kvaliteeti.  Probleem avaldubki signaali kvaliteedis - pilt nö hakib, laguneb mosaiigiks või puudub üldse ning signaali kvaliteedi indikaator kõigub või on väga madal (signaali tugevuse näitaja võib samas olla piisav ja stabiilne). Häiretest vabanemiseks tuleb paigaldada LTE filter, mis lõikab 4G/LTE signaali antennikaablist välja. 

Filter tuleb paigaldada antennikaabli vahele enne signaali võimendamist (juhul kui võimendi on kasutusel) ehk siis seadmete järjestus: antenn - LTE filter - võimendi. Juhul kui võimendi on õues masti küljes, siis tuleb antenni ja võimendi vahele paigaldada välitingimustesse sobiv LTE filter.

Märkus. Mitmetele praegu müügil olevatele antennidele on LTE filter juba sisse-ehitatud või nad on kitsaribalise vastuvõtuga (470-690MHZ UHF kanalid 21-48). Väga tugeva 4G/LTE häire tingimustes võib siiski ka sellisele antennile lisafiltri paigaldamine vajalikuks osutuda.

Siit leiate eri tootjate filtreid, mõni neist tõkestab 4G/LTE signaali rohkem (suurem sumbuvus tõkkealas), mõni vähem (sobilik nõrgemate häiretega asukohas).

Merge kauplus @ 2021 | Turvalisuse tagab: veebikaitse.ee