Privaatsus

LL Merge Grupp OÜ käsitleb e-poe külastamise ja ostude sooritamise käigus teatavaks saanud kliendi isikuandmeid kui konfidentsiaalset infot ning kaitseb neid volitamata töötlemise eest. Isikuandmete kogumisel lähtutakse õigusaktidest ning andmeid kogutakse üksnes ulatuses, mis on vajalikud üksikisikuga sõlmitud lepingu täitmiseks või temaga ühenduse võtmiseks ning õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmiseks.

LL Merge Grupp OÜ järgib oma tegevuses isikuandmete kaitse põhimõtteid ning teeb kõik endast oleneva, et isikuandmete töötlemine (s.h. isikuandmete kogumine, edastamine ja säilitamine) toimuks viisil, mis tagab isikuandmete turvalisuse ja konfidentsiaalsuse vastavalt isikuandmete olemusele, sealhulgas rakendab isikuandmete turvalise töötlemise tagamiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslike meetmeid.

LL Merge Grupp OÜ töötleb isikuandmeid kliendiga müügilepingu sõlmimiseks ja selle täitmiseks, arve vormistamiseks ja kliendile edastamiseks ning kliendi teenindamiseks ja nõustamiseks (sealhulgas päringutele vastamiseks, garantiikohustuste täitmiseks, seadete remondiks, häälestamiseks ja hooldamiseks).

LL Merge Grupp OÜ kasutab isikuandmeid kauba kohaletoimetamiseks ning kliendi ees võetud kohustuste täitmiseks, kuid ei saada klientidele uudiskirju või muid reklaammaterjale. Reklaamiks ja pakkumisteks ei loeta teateid, mis on seotud müügilepingu täitmisega või järelteenindusega.

LL Merge Grupp OÜ ei müü, levita ega edasta muul viisil kliendi isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud:

  • müügilepingu täitmiseks vajalikeks toiminguteks (nt pangale arvelduste tegemiseks, transporditeenuse osutajale tellimuse kättetoimetamiseks);
  • juhul kui andmete väljastamiseks on õiguslik alus (nt vastav kohustus tuleneb seadusest või andmete väljastamiseks on isiku nõusolek).

Kui klient on valinud kauba tarneviisiks pakiautomaadi või kulleri, siis on LL Merge Grupp OÜ-l  õigus edastada kauba kohaletoimetamiseks vajalikud isikuandmed transporditeenuse osutajale.

Krüpteeritud andmesidekanal pankadega tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Tasudes ostu eest pangalingiga sisestab klient oma andmed otse pankade kaardikeskuse serverisse, mis tagab ostu sooritaja isikuandmete ja pangarekvisiitide turvalisuse.

LL Merge Grupp OÜ  kasutab oma e-poes küpsiseid eesmärgiga koguda statistikat e-poe liikluse kohta ning muuta e-poe kasutamine külastajatele kiiremaks ja mugavamaks.

LL Merge Grupp OÜ müügiesindustes kasutame jälgimisseadmeid (valvekaameraid) ja töötleme videosalvestusi isikute ja vara kaitse eesmärgil. Videovalve andmeid säilitatakse üks kuu, selle möödudes toimub andmete täielik automaatne kustutamine eeldusel, et eelnevalt ei ole andmeid nõutud või pole kindlaks tehtud süütegusid. Kui andmeid on eelnevalt nõudnud pädevad riigi- või kohalikud asutused või on tuvastatud süütegusid, andmed säilitatakse vajaduse korral.

Kliendil on alati õigus pöörduda LL Merge Grupp OÜ  poole, et saada teavet oma isikuandmete töötlemise kohta. Isikuandmete kaitse seaduse alusel on kliendil järgmised õigused:
– õigus saada teavet tema kohta kogutud isikuandmete kohta 7 tööpäeva jooksul arvates LL Merge Grupp OÜ-le vastava kirjaliku avalduse esitamisest. Vältimaks kliendi andmete ja õiguste väärkasutust on taotlusi lubatud esitada üksnes vormis, kus taotleja isik on tuvastatav (digitaalselt allkirjastatud või müügiesinduses isiklikult allkirjastatud);
– õigus nõuda ebaõigete isikuandmete parandamist või isikuandmete kustutamist;
– õigus esitada vastuväiteid oma isikuandmete töötlemise kohta ja nõuda nende töötlemise piiramist.

Kliendil on lisaks igal ajal õigus tema õiguste rikkumise korral pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Merge kauplus @ 2022 | Turvalisuse tagab: veebikaitse.ee